Doraemon, gian mujhe tang kar raha hai

Doraemon, gian mujhe tang kar raha hai