Kahin jaane ki zaroorat nahi hai. Stay home goddammit!